Auteur(s): Janssens, K., Boet, A., Wentzel, W. & Repetur, L.
Jaartal: 2017
Taal: Nederlands
Uitgever: Movisie

Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg

Adequaat pedagogisch reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van jongeren

In de map Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg (RJ) vinden professionals handvaten om kwetsbare jongeren, die 24 uur per dag met elkaar op een groep wonen, een veilig en ontwikkelingsgericht pedagogisch klimaat te bieden.

Het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg sluit aan bij het toetsingskader ‘Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag’ van de Inspectie Jeugdzorg en is ontwikkeld door Movisie in samenwerking met TNO, Avans Hogeschool, Accare, Rutgers en professionals uit de praktijk.

Het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg is gebaseerd op het Sensoa Vlaggensysteem© (Frans & Franck, 2010; 2014).

Prijs: € 49,95

alle publicaties

Zoeken

toon alle publicaties
Hexspoor Fulfilment