Auteur(s): Janssens, K., Boet, A., Wentzel, W. & Repetur, L.
Jaartal: 2017
Taal: Nederlands
Uitgever: Movisie

Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg

Adequaat pedagogisch reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van jongeren

Nieuw: Map Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg

Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg bevorderen en seksueel grensoverschrijdend gedrag terugdringen. In de nieuwe map Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg (RJ) vinden professionals handvaten om kwetsbare jongeren, die 24 uur per dag met elkaar op een groep wonen, een veilig en ontwikkelingsgericht pedagogisch klimaat te bieden.

Het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg is gebaseerd op het Sensoa Vlaggensysteem© (Frans & Franck, 2010; 2014) en bevat een aangepast instrumentarium. Specifiek voor de residentiële jeugdzorg zijn tekeningen ontwikkeld met situaties die zich kunnen voordoen in deze setting en die aansluiten bij residentieel geplaatste jongeren. Daarnaast zijn er richtlijnen voor het adequaat beoordelen en handelen in de residentiële jeugdzorg.

Het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg sluit aan bij het toetsingskader ‘Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag’ van de Inspectie Jeugdzorg en is ontwikkeld door Movisie in samenwerking met TNO, Avans Hogeschool, Accare en Rutgers en professionals uit de praktijk.

WebApp Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg

Even snel iets opzoeken? Movisie heeft de unieke WebApp Vlaggensyteem RJ ontwikkeld om professionals te ondersteunen in het adequaat beoordelen, bespreekbaar maken én gepast reageren bij seksueel (grensoverschrijdend) gedrag.
Download de gratis app via www.vlaggensysteem.nl/producten

Prijs: € 49,95

alle publicaties

Zoeken

toon alle publicaties
Hexspoor Fulfilment