Jaartal: 2019
Pagina's: 60
Uitgever: Movisie

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - winter 2019

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – winter 2019/2020

Wordt de energietransitie een sociale splijtzwam? Komen de kosten van de energietransitie onevenredig hard terecht bij mensen die het toch al zwaar hebben? In dit nummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken worden de gevaren en kansen van de energietransitie tegen het licht gehouden.
• René Cuperus houd zijn hard vast voor ‘de escalatie die door deze ongeremde energietransitie wordt aangericht’.

• In een van Nederlands armste wijken, de Bijlmer, regeert evenwel het optimisme.

• En wat zijn de gevolgen voor werkgelegenheid en lage-inkomensgroepen?

• En ook in dit nummer: een interview met Amerika’s bekendste socioloog Robert Putnam. Er komt een nieuw boek van hem aan, waarin hij Trump als een keerpunt ziet.

Prijs: € 15,00

alle publicaties

Zoeken

toon alle publicaties
Hexspoor Fulfilment