Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - Najaar 2020
Pagina's: 60

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - Najaar 2020

Crisis met nieuwe scheidslijnen

De coronacrisis heeft een asgrauw sociaal gezicht. Het najaarsnummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken brengt de sociale kosten in kaart. Van zeer uiteenlopende groepen: mensen met schulden, multiproblemgezinnen, mensen in de bijstand, daklozen, scholieren en woningzoekenden. Nieuwe scheidslijnen, die dwars door de middengroepen lopen, tekenen zich af. Sociaal werkers zullen hun handen vol krijgen en moeten vrezen voor morele schade omdat ze hun werk met de grootste moeite kunnen doen.
De auteurs van dit nummer gingen op pad met de vraag: schets in jouw domein de zwarte toekomst die ons te wachten staat. De meeste auteurs hielden zich niet aan die opdracht en formuleerden hoopvolle verwachtingen en toekomstperspectieven.
Met bijdragen van onder meer: Nibud-directeur Arjan Vliegenthart, woningprofessor Peter Boelhouwer, socioloog Fenneke wekker, lectoren Nadja Jungmann en Lia van Doorn, bestuurskundige Marij Swinkels, Jos van der Lans, Radboud Engbersen, Piet-Hein Peeters (ggz-cliënten die opveerden dankzij de crisis), Jurriaan Omlo, ervaringsdeskundige Sander griek en Monique Kremer.
Ook in dit nummer: welke strategieën hanteren slachtoffers van racisme en discriminatie?

Prijs: € 15,00

alle publicaties

Zoeken

toon alle publicaties
Hexspoor Fulfilment