Auteur(s): Ilse de Bruijn en Wendy van Lier
Jaartal: 2014 (herdruk)
Taal: Nederlands
Uitgever: Movisie / Vilans

Mantelzorgspel eerstelijns zorg

Professionals verdiepen zich spelenderwijs in mantelzorg

Met het mantelzorgspel kunnen professionals in de eerste lijn meningen, ervaringen en knelpunten in het contact met mantelzorgers uitwisselen. Het spel is te gebruiken tijdens teamoverleggen, intervisie of trainingen. Het spel is een soort ganzenbord en bestaat uit drie soorten vragen: casusvragen, stellingvragen en kennisvragen. Een leuk en leerzaam spel om professionals bewust te maken van de noodzaak tot een goed samenspel met mantelzorgers.

Het mantelzorgspel is bestemd voor professionals in de eerste lijn, zoals huisartsen en fysiotherapeuten, maar ook de maatschappelijk werker, psycholoog, praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige. Het spel is ook geschikt voor functies vanuit welzijn zoals thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, ouderenadviseurs, mantelzorgconsulenten en woonbegeleiders.

Het mantelzorgspel is in april 2014 compleet vernieuwd.

Prijs: € 19,50

alle publicaties

Zoeken

toon alle publicaties
Hexspoor Fulfilment