Auteur(s): Martijn Bool en Thijs van den Enden

Gespreksinstrument Wat telt volwassenen en jeugdversie

Het instrument Wat telt helpt professionals en inwoners om het gesprek aan te gaan over wat goed en minder goed gaat in het leven van de inwoner. Aan de hand van de uitkomsten stellen ze samen doelen op. Door Wat telt na verloop van tijd opnieuw in te vullen, krijgen professionals en inwoners inzicht in hoeverre de situatie van een inwoner wel of niet vooruitgaat. Dit is een gecombineerde versie van het instrument en is zowel te gebruiken in een gesprek met volwassenen als in een gesprek met jeugd.

Het instrument bestaat uit een bord, kaartjes met leefgebieden van zowel volwassenen als jeugd, een uitlegvel leefgebieden van volwassenen en een uitlegvel leefgebieden van jeugd, fiches en een blocnote.

De inwoner kan op een bord met verschillende leefgebieden op kaartjes aangeven welke leefgebieden belangrijk zijn in zijn of haar leven. Met fiches geeft de inwoner vervolgens aan hoe goed of slecht het gaat op die leefgebieden. Waar zitten krachten, en waar ervaart de inwoner problemen? Op leefgebieden waar het minder goed gaat kan de inwoner doelen stellen. Dat kan op een invulformulier in blocnotevorm. Ten slotte volgt een vraag over de ervaren kwaliteit van leven.

Wil je meer dan 30 stuks bestellen? Dan kan je kiezen: of je bestelt via de bestelknop en betaalt vooruit, of je neemt even contact op met Erik Leeuwis, e.leeuwis@movisie.nl dan kan je achteraf betalen!

Prijs: € 21,80

alle publicaties

Zoeken

toon alle publicaties
Hexspoor Fulfilment