TSV: De verhuizing van de verzorgingsstaat
Auteur(s): Femmianne Bredewold, Jan Willem Duyvendak, Thomas Kampen, Evelien Tonkens, Loes Verplanke
Taal: Nederlands
Afmetingen: 22 x 14,5 cm
Pagina's: 278
ISBN: 9789461644916

TSV: De verhuizing van de verzorgingsstaat

Hoe overheid nabij komt

Sinds 2015 is een deel van verzorgingsstaat verhuisd naar de gemeenten. Die zouden dichter bij hulpbehoevende mensen kunnen komen. Gemeenten zouden beter weten aan wat voor langdurige zorg of jeugdzorg mensen behoefte hebben, of hoe ze willen ‘participeren’. Burgers zouden ook meer gaan zorgen voor mensen in hun nabijheid. Maatwerk, zelfredzaamheid, vertrouwdheid - dat waren een paar van de grote beloften van de nieuwe nabijheid. Hoe pakt dat uit in de praktijk? Lukt het professionals om mensen zelfredzamer te laten worden? Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek deden daar de afgelopen vier jaar uitvoerig onderzoek naar. Ze doen in dit boek onver­bloemd verslag. Ze analyseerden beleid, observeerden 127 ‘keukentafelgesprekken’ en interviewden tientallen professionals en cliënten in zes gemeenten.

Prijs: € 22,50

alle publicaties

Zoeken

toon alle publicaties
Hexspoor Fulfilment