De stofzuiger van Hanny

De participatielezing door Thomas Kampen

De stofzuiger van Hanny, Naar meer menselijkheid in de bijstand

De participatielezing door Thomas Kampen

2021

Auteur: Thomas Kampen
Uitgever: Van Gennep

Aan alle kanten klinkt de roep om meer ‘menselijke maat’ bij de diensten van de overheid. Dat is
makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat is die menselijke maat precies en hoe kun je er invulling aan geven?

Thomas Kampen, specialist op het terrein van de bijstand, gaat in dit essay op zoek naar situaties
waarin cliënten van de bijstand zich aangetast voelen in hun waardigheid. Aan de hand van concrete gevallen laat hij zien wat er misgaat, bijvoorbeeld wanneer regelgeving de voorrang krijgt boven primaire levensbehoeften of wanneer regels basale hulp van familie en vrienden onmogelijk maken. Angst en eenzaamheid zijn het gevolg. Naast regels die verkeerd uitpakken, heeft Kampen ook oog voor de professionals die werkzaam zijn bij de sociale diensten. Zijn zij in
staat tunnelvisies te vermijden en de menselijke maat steeds toe te passen?

De stofzuiger van Hanny is de uitgeschreven en uitgebreide tekst van de Participatielezing De mensen centraal, door Thomas Kampen.

Prijs 6,99 euro

Prijs: € 6,99

alle publicaties

Zoeken

toon alle publicaties
Hexspoor Fulfilment