• Outreachend werkt!

  Outreachend werkt!

   

  2013 

  Outreachend werken is in korte tijd één van de belangrijkste bakens van Welzijn Nieuwe Stijl geworden. Nog niet zo lang geleden werd er met argwaan naar gekeken; ongevraagd bemoeien was controversieel en not done. Tegenwoordig gaat ...

  Prijs: € 9,95
  Bestel LEES VERDER
 • Outreachend besturen

  Outreachend besturen

  In tijden van transitie

  2012 

  Managers en bestuurders kunnen een innovatie maken en breken. Als zij kaders weten te stellen die ruimte geven aan het lerend vermogen van professionals, heeft een innovatie kans van slagen. Ruimte geven impliceert vertrouwen geven en los laten. ...

  Prijs: € 9,95
  Bestel LEES VERDER
 • Supportgericht werken in de Wmo

  Supportgericht werken in de Wmo

   

  September 2012 

  Supportgericht werken gaat over het ondersteunen van mensen vanuit hun eigen kracht en de kracht van hun sociale netwerk. Professionals vervullen een ondersteunende en empowerende rol. Met de overheveling van zorg vanuit de AWBZ naar de ...

  Prijs: € 9,95
  Bestel LEES VERDER
 • Cocreatief ondernemen

  Cocreatief ondernemen

  Kansen voor zorg en welzijn

  September 2011 

  Met voorbeelden uit de praktijk laten Vilans en MOVISIE zien wat cocreatie kan betekenen voor de sector zorg en welzijn. Cocreatief ondernemen biedt inspiratie om de kansen van cocreatie te benutten voor uw organisatie. Het is ook een opmaat om ...

  Prijs: € 4,95
  LEES VERDER
 • Samensturing in de maatschappelijke opvang

  Samensturing in de maatschappelijke opvang

  De tegenstelling voorbij

  2011 

  Er is steeds meer aandacht voor vraagsturing, participatie, zelfbeheer en herstel. Dit boek is een inleiding in samensturing in de maatschappelijke opvang. Het beschrijft hoe cliënten in dialoog met professionals, managers en onderzoekers ...

  Prijs: € 9,95
  Bestel LEES VERDER
 • Kr8!

  Kr8!

  Voor jongeren in de begeleiding

  2011 

  Kr8! is een nieuw instrument in de vorm van een magazine. Kr8! is gemaakt voor jongeren van 16 tot 25 jaar met meervoudige problemen die begeleiding krijgen richting zelfstandig wonen. Het helpt de jongeren bij het ontdekken van hun eigen ...

  Prijs: € 2,50
  Bestel LEES VERDER
 • Inzicht in eigen kracht

  Inzicht in eigen kracht

  De werking van empowerment in Maatschappelijke Activeringscentra

  November 2010 

  In Maatschappelijke Activeringscentra wordt het principe van empowerment toegepast. Het brengt mensen weer in beweging. Door het vergroten van zelfvertrouwen en eigenwaarde worden ambities en krachten losgemaakt die leiden tot nieuwe initiatieven ...

  Prijs: € 17,50
  Bestel LEES VERDER
 • De diversiteitsbril

  De diversiteitsbril

  Werkboek voor maatschappelijk werkers bij het intakemodel ‘Wegen en (blijven) overwegen’.

  Februari 2010 

  Wie meteen al bij de intake structureel aandacht heeft voor verschillen tussen cliënten, kan de cliënt beter helpen. Denk daarbij aan verschillen in sekse, cultuur, leeftijd, seksuele voorkeur, sociaal-economische positie en mogelijke ...

  Prijs: € 5,00
  Bestel LEES VERDER

alle publicaties

Zoeken

toon alle publicaties
Hexspoor Fulfilment