• Leren transformeren

  Leren transformeren

  Hoe faciliteer je praktijkinnovatie in tijden van transitie?

  2015 

  Of het nu gaat om burgers, beroepskrachten, organisaties of overheden, de transformatie vereist dat alle participanten in het sociale domein leren anders te kijken en te handelen dan ze gewend waren. Telkens is de vraag of en welke professionele ...

  Prijs: € 9,95
  Bestel LEES VERDER
 • Stilstaan om vooruit te komen

  Stilstaan om vooruit te komen

  Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning

  2015 

  Deze bundel met casuïstiek uit de praktijk van social work nodigt (toekomstige) professionals en docenten uit om in gezamenlijkheid te reflecteren op de verhalen. De bij de casussen aangeleverde dialoog- en verdiepingsvragen kunnen hierbij ...

  Prijs: € 9,95
  Bestel LEES VERDER
 • Eenzaam ben je niet alleen

  Eenzaam ben je niet alleen

  Samen werken aan een nieuwe blik op eenzaamheid en sociaal isolement

  2015 

  Eenzaamheid en sociaal isolement treft mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de samenleving. Hoewel er in Nederland verschillende instrumenten in gebruik zijn, ontbreekt een integrale benadering voor het oppakken van deze problematiek ...

  Prijs: € 9,95
  Bestel LEES VERDER
 • Contact houden met elkaar

  Contact houden met elkaar

  Een onderzoek naar Informele Sociale Steunstructuren na de GRIP&GLANS groepscursus

  2015 

  Van veel cursussen is niet duidelijk wat het mensen op kan leveren. Van de GRIP&GLANS groepscursus weten we dit wel. Deelnemers kunnen er echt iets aan hebben. De GRIP&GLANS groepscursus is een effectieve sociale interventie gericht op ...

  Prijs: € 12,50
  Bestel LEES VERDER
 • Een maatje voor iedereen?

  Een maatje voor iedereen?

  Een wetenschappelijke basis onder de methode maatjesproject

  2015 

  Eén van de populairste interventies in het huidige sociale domein is die van het maatjesproject. Voor steeds meer doelen en doelgroepen worden deze projecten ontwikkeld. Maar werken ze ook? De roep om ‘evidence based’ ...

  Prijs: € 12,50
  Bestel LEES VERDER
 • Ouderen in sociaal isolement

  Ouderen in sociaal isolement

  Ervaren baat van hulp

  2015 

  Sociaal isolement is een belangrijk thema tegen de achtergrond van het overheidsbeleid dat gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Mensen die in een sociaal isolement leven, beschikken niet over een netwerk van familie, vrienden of bekenden ...

  Prijs: € 15,00
  Bestel LEES VERDER
 • Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - zomer 2015

  Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - zomer 2015

  De 10 gulste gevers van Nederland

  2015 

  Sociale Vraagstukken presenteert de ‘top 10 van gulle gevers’, de 10 Nederlandse vermogenden die het meeste geven aan kansarme jongeren, laagbegaafden en andere sociale doelen in ons land. Hoeveel geven vermogenden in Nederland aan ...

  Prijs: € 15,00
  Bestel LEES VERDER
 • Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2015

  Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2015

  Luisteren naar burgerinitiatieven

  2015 

  Kantelt Nederland richting burgers die overnemen, naar een bruisende beweging van burgerinitiatieven? De felle polemiek die professor transitiekunde Jan Rotmans daarover voerde met de hoogleraren Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak wordt in ...

  Prijs: € 15,00
  Bestel LEES VERDER

alle publicaties

Zoeken

toon alle publicaties
Hexspoor Fulfilment