• Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2016

  Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2016

  Een beter Europa

  2016 

  Het aantal mensen dat onder beschermingsbewind wordt geplaatst, stijgt explosief. Dit is voor gemeenten een enorme kostenpost en mensen met schulden schieten er vaak weinig mee op. Kan het ook anders? Deze vraag wordt opgeworpen in dit nummer van ...

  Prijs: € 15,00
  Bestel LEES VERDER
 • Samen zorgen: een zorg minder

  Samen zorgen: een zorg minder

  Tien verhalen over de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en professional in de zorg

  2016 

  Deze tien verhalen laten zien hoe belangrijk het is voor cliënten om de regie te houden over hun eigen leven. Maar ook voor mantelzorgers! Movisie sprak met tien bewoners van zorgorganisatie Savant en hun mantelzorgers. Maak bijvoorbeeld ...

  Prijs: € 2,50
  LEES VERDER
 • Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - winter 2015

  Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - winter 2015

  De ontvangende samenleving

  2015 

  In dit nummer van het Tijdschrift voor Sociale vraagstukken staat de vluchtelingenstroom centraal. Deze stroom aan mensen dringt nieuwe vragen op over Nederlanderschap en over wie wij zijn. In dit nummer wordt hier dieper op ingegaan door ...

  Prijs: € 15,00
  Bestel LEES VERDER
 • Naar het hart van empowerment Deel 2

  Naar het hart van empowerment Deel 2

  Over de vraag wat werkt

  2015 

  Empowerment is nodig om antwoord te kunnen geven op de ondersteuningsvragen van de toekomst. Het is verleidelijk om binnen de huidige transities in zorg en welzijn het concept empowerment te definiëren als regie, kracht of zelfredzaamheid. ...

  Prijs: € 17,50
  Bestel LEES VERDER
 • Vernieuwing in dagbesteding

  Vernieuwing in dagbesteding

  45 projecten

  2015 

  Welke vernieuwende vormen van dagbesteding zijn er? In dit rapport vindt u een beschrijving van 45 innovatieve projecten. Samen vormen ze een 'state of the art' van de ontwikkelingen op lokaal niveau rondom dagbesteding, een half jaar na ...

  Prijs: € 12,50
  Bestel LEES VERDER
 • Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - herfst 2015

  Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - herfst 2015

  Botsende burgers en beleidsmakers

  2015 

  Er lijkt vaak sprake van een verlammende polarisatie tussen burgers en beleidsmakers, tussen initiatiefnemers van burgerinitiatieven en gemeenten. Dit nummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken laat zien dat deze botsingen ook een ...

  Prijs: € 15,00
  Bestel LEES VERDER
 • Doen durven of de waarheid

  Doen durven of de waarheid

  Spelenderwijs naar een optimale samenwerking in het wijkteam

  2015 

  Efficiënt en duurzaam samenwerken in een wijkteam: best lastig met verschillende disciplines en organisaties in 1 team. Movisie heeft het spel Doen durven of de waarheid ontwikkeld. Dit gelijknamige kaartspel versterkt de interdisciplinaire ...

  Prijs: € 9,95
  Bestel LEES VERDER
 • Lerende sociale professionals

  Lerende sociale professionals

  Werkboek Wmo praktijken

  2015 

  Deze bundel biedt een overzicht van de resultaten van het praktijkgerichte onderzoek van de Wmo-werkplaats Rotterdam in de afgelopen jaren. Zeven beloftevolle praktijken zijn onderzocht en samen met de betrokkenen is gesproken over het verder ...

  Prijs: € 9,95
  Bestel LEES VERDER

alle publicaties

Zoeken

toon alle publicaties
Hexspoor Fulfilment