• BuitensteBinnen

    BuitensteBinnen

    Inspirerend magazine over samenspel gemeente en inwoners

     

    Hoe ga je als gemeente om met de veranderende rol van inwoners? Hoe bereik je dat ze effectief meedoen, meedenken en meebeslissen? Het eenmalige magazine BuitensteBinnen laat zien hoe gemeenten in Nederland daar inhoud en vorm aan geven.

    Prijs: € 4,00
    Bestel LEES VERDER
  • Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2018

    Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2018

    Serieus nemen adviesraden vraagt meer dan een vergadertafel en twee kannen koffie

    2018 

    In een dossier in dit Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken maken we de stand van zaken op rond de Adviesraden Sociaal Domein. Zijn zij een versterking van de lokale democratie of worden ze vooral als ballast ervaren? Hoe onderhouden de ...

    Prijs: € 15,00
    Bestel LEES VERDER
  • Kom je eens langs?

    Kom je eens langs?

    'Natuurlijk, een netwerkcoach!' bij eenzaamheid ouderen

    2018 

    De interventie 'Natuurlijk, een Netwerkcoach!' (NeN) is ontwikkeld om mantelzorgers te helpen hun netwerk te vergroten of te versterken. Uit eerder onderzoek naar het bereik van NeN kwam naar voren dat ook ouderen behoefte hebben aan ...

    Prijs: € 14,95
    Bestel LEES VERDER
  • Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg

    Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg

    Adequaat pedagogisch reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van jongeren

    2017 

    Nieuw: Map Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg bevorderen en seksueel grensoverschrijdend gedrag terugdringen. In de nieuwe map Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg (RJ) ...

    Prijs: € 49,95
    Bestel LEES VERDER
  • TSV: 1 op de 4 - Kindermishandeling, een publiek probleem

    TSV: 1 op de 4 - Kindermishandeling, een publiek probleem

    Jaarboek voor het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

    2017 

    Jaarlijks zijn er in ons land meer dan 118.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling of verwaarlozing. Eén op vier Nederlanders heeft er ooit onder geleden of doet dat nog steeds. De cijfers dalen niet. We staan als samenleving ...

    Prijs: € 19,90
    Bestel LEES VERDER
  • Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - najaar 2017

    Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - najaar 2017

    Het komt niet vanzelf goed als alle arme kinderen op een sportclub gaan

    2017 

    In het herfstnummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken staat een uitvoerig dossier over de aanpak van schulden. Gaat het beter sinds drie jaar geleden het TSV-jaarboek ‘Verlossing van schuld en boete’ verscheen? Wat is de ...

    Prijs: € 15,00
    Bestel LEES VERDER
  • Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - zomer 2017

    Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - zomer 2017

    Ervaringsdeskundigen: echte invloed of uiterlijke schijn?

    2017 

    Ervaringsdeskundigheid is hot – al langer in de ggz, recent ook op het terrein van armoede. Er zijn congressen over, sinds een paar jaar is er een heuse beroepsopleiding en een vakvereniging is in de maak. Het Tijdschrift voor Sociale ...

    Prijs: € 15,00
    Bestel LEES VERDER
  • Bezielende interventies

    Bezielende interventies

    Wat sociaal werk succesvol maakt

    2017 

    Professionals in de praktijk maken steeds vaker gebruik van goed beschreven interventies. In de databank Effectieve sociale interventies zijn er zo'n 130 samengebracht. Hoe staat het nu in de praktijk met de uitvoering van deze interventies? ...

    Prijs: € 17,90
    Bestel LEES VERDER

alle publicaties

Zoeken

toon alle publicaties
Hexspoor Fulfilment