• Moedwil en misverstand

  Moedwil en misverstand

  Een essay over de gelaagdheid van kennis in de sociale sector

  September 2012 

  Dit essay legt het belang van de gelaagdheid in het sociaal werk bloot. Professionals willen weten hoe het werkt, organisaties wat er werkt en bestuurders waartoe het werkt. Omdat hierover tussen de verschillende partijen geen helderheid bestaat, ...

  Prijs: € 12,50
  Bestel LEES VERDER
 • Respect, waardering en ontplooiing

  Respect, waardering en ontplooiing

  Burgerschap voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking

  Oktober 2012 

  Maatjesprojecten, theater, scouting, zangkoren en kerkdiensten, vele organisaties organiseren activiteiten met als doel de maatschappelijke participatie van mensen met een verstandelijke of psychische beperking te bevorderen. Lukt dit ook? Dragen ...

  Prijs: € 12,50
  Bestel LEES VERDER
 • TSV: Brave burgers gezocht

  TSV: Brave burgers gezocht

  De grenzen van de activerende overheid

  2011 

  De overheidsambities stapelen zich op: achterstandswijken moeten socialer, buurten veiliger, mensen minder dik en burgers moeten elkaar meer gaan helpen. De overheid is voor het realiseren van die ambities indringend op zoek naar brave burgers: ...

  Prijs: € 19,90
  Bestel LEES VERDER
 • Op zoek naar het levende bewijs

  Op zoek naar het levende bewijs

  Een essay over evidence based werken in de vrijwillige sector

  December 2011 

  Is het wel gepast om van vrijwilligers te verwachten dat zij handelen op grond van wetenschappelijke kennis over ‘wat werkt’? Met een terugtrekkende overheid komt een steeds grotere druk te liggen op het vrijwilligersveld. Evidence ...

  Prijs: € 17,50
  Bestel LEES VERDER
 • Cocreatief ondernemen

  Cocreatief ondernemen

  Kansen voor zorg en welzijn

  September 2011 

  Met voorbeelden uit de praktijk laten Vilans en MOVISIE zien wat cocreatie kan betekenen voor de sector zorg en welzijn. Cocreatief ondernemen biedt inspiratie om de kansen van cocreatie te benutten voor uw organisatie. Het is ook een opmaat om ...

  Prijs: € 4,95
  Bestel LEES VERDER
 • Alleen slechte vrouwen klagen

  Alleen slechte vrouwen klagen

  Problemen en behoeften van geïsoleerde allochtone spilzorgers in Nederland

  Augustus 2011 

  Hoe zien allochtone mantelzorgers – ook wel spilzorgers – hun zorgsituatie? Hoe kunnen zij worden bereikt door de hulpverlening? En welke hulp en interventies zijn zinvol om hun lasten te verlichten en hun isolement te doorbreken? Door ...

  Prijs: € 17,50
  Bestel LEES VERDER
 • Polarisatie en radicalisering

  Polarisatie en radicalisering

  De onderbouwing van sociale interventies getoetst

  2011 

  Polarisatie en radicalisering op lokaal niveau kunt u voorkomen door de binding van radicale groepen met de samenleving herstellen. Maar hoe pakt u dat aan? In deze publicatie vindt u een handig overzicht van wat wel en niet werkt. De resultaten ...

  Prijs: € 17,50
  Bestel LEES VERDER
 • Het verhaal van Opsterland

  Het verhaal van Opsterland

  Burgerparticipatie in de praktijk

  2011 

  Veel gemeenten vinden het lastig om binnen de Wmo processen van burgerparticipatie vorm te geven. Succesvolle burgerparticipatie vraagt een goed samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke overheid. Deze publicatie ...

  Prijs: € 8,00
  LEES VERDER

alle publicaties

Zoeken

toon alle publicaties
Hexspoor Fulfilment