• Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2013

  Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2013

   

  2013 

  Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken is het nieuwste blad voor sociale professionals, beleidsmakers, wetenschappers, studenten, docenten en vrijwilligers. Met interviews, reportages, dwarse opiniestukken en onderzoeksbijdragen is dit ...

  Prijs: € 15,00
  LEES VERDER
 • Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

  Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

   

  2013 

  In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Meerdere maatschappelijke organisaties houden zich hier vaak op verschillende manieren mee bezig. Meestal ontbreekt echter een structureel, ...

  Prijs: € 0,00
  LEES VERDER
 • Outreachend besturen

  Outreachend besturen

  In tijden van transitie

  2012 

  Managers en bestuurders kunnen een innovatie maken en breken. Als zij kaders weten te stellen die ruimte geven aan het lerend vermogen van professionals, heeft een innovatie kans van slagen. Ruimte geven impliceert vertrouwen geven en los laten. ...

  Prijs: € 9,95
  Bestel LEES VERDER
 • Je Lijf, je Lief! Lesprogramma met dvd

  Je Lijf, je Lief! Lesprogramma met dvd

  Lesprogramma voor het praktijkonderwijs over grenzen in relaties en seks

  2e druk: mei 2014 

  Deze DVD is onderdeel van het lespakket 'Je Lijf, je Lief!' Dit lesprogramma is ontwikkeld voor het praktijkonderwijs en gaat in op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het lespakket kan door de docent als aanzet gebruikt ...

  Prijs: € 10,00
  LEES VERDER
 • Supportgericht werken in de Wmo

  Supportgericht werken in de Wmo

   

  September 2012 

  Supportgericht werken gaat over het ondersteunen van mensen vanuit hun eigen kracht en de kracht van hun sociale netwerk. Professionals vervullen een ondersteunende en empowerende rol. Met de overheveling van zorg vanuit de AWBZ naar de ...

  Prijs: € 9,95
  Bestel LEES VERDER
 • Toolkit Werken aan sociale veiligheid

  Toolkit Werken aan sociale veiligheid

  Preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  Mei 2012 

  De toolkit Werken aan sociale veiligheid biedt u ondersteuning bij het werken aan sociale veiligheid binnen uw organisatie. De toolkit bestaat uit drie delen: Deel 1 is voor managers, kwaliteitsfunctionarissen en beleidsmedewerkers om de ...

  Prijs: € 50,00
  Bestel LEES VERDER
 • Werken vanuit zelfregie - hoe pak ik dat aan

  Werken vanuit zelfregie - hoe pak ik dat aan

   

  April 2012 

  Werkers in de sociale sector gaan steeds meer werken vanuit de eigen regie van hulpvragers. Maar hoe doen zij dat? In dit praktische boekje vindt u vragen en antwoorden, opgetekend tijdens de zelfregietrainingen van MOVISIE. Dit boekje gaat ...

  Prijs: € 5,00
  Bestel LEES VERDER
 • Werken met toekomstscenario’s

  Werken met toekomstscenario’s

  Handreiking voor een duurzaam wonen-welzijn-zorgbeleid

  Maart 2012 

  De gemeentelijke portemonnee wordt steeds lichter, de maatschappelijke vraagstukken zwaarder. Keuzes vragen om een strategische heroriëntatie, ook met betrekking tot het beleidsveld wonen – welzijn – zorg. Deze publicatie helpt ...

  Prijs: € 0,00
  LEES VERDER

alle publicaties

Zoeken

toon alle publicaties
Hexspoor Fulfilment